Pielęgniarka w opiece długoterminowej

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno–leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)

CV prosimy przesyłać na: info@pielg-med.pl

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez Agencję Opieki POMOC Sp. z o.o. 22-100 Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 922), przysługuje mi prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.” FIZJOTERAPEUTA

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe –  magister lub licencjat z fizjoterapii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • łatwość nawiązywania kontaktów z  ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w pracy i gotowość do dalszego kształcenia się,
 • praca zmianowa.

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia adekwatna do wymagań kandydata (praca stała lub dodatkowa)

CV prosimy przesyłać na: info@pielg-med.pl

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez Agencję Opieki POMOC Sp. z o.o. 22-100 Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 922), przysługuje mi prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.”